Tag Archives: เกษตรพันธสัญญา

เกษตรพันธสัญญา : ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับความเป็นธรรมต่อเกษตรกร

เกษตรพันธสัญญา : ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับความเป็นธรรมต่อเกษตรกร

ภายในงานสัมมนาได้มีเวทีเสวนาในประเด็นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับความเป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยมีตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ซีพี) และนักวิชาการด้านการเกษตรภายใต้พันธสัญญาและด้านกฎหมาย เป็นผู้ร่วมเสวนา

เกษตรพันธสัญญาในชนบทเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทย

เกษตรพันธสัญญาในชนบทเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทย

เกษตรกรรมถือเป็นวิถีการผลิตที่ครอบคลุมชีวิตคนไทยในเขตชนบทจำนวนไม่น้อยมา เป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบันนี้ชนบท และการผลิตในวิถีทางเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คนในสังคมไทยมิได้สังเกต

วิถีเมล็ดพันธุ์แห่งแรงงานตัดอ้อยพันธสัญญา

วิถีเมล็ดพันธุ์แห่งแรงงานตัดอ้อยพันธสัญญา

เมล็ดฟักทองสีแสดอ่อนถูกนำมาผึ่งลมไว้บนถุงปุ๋ย เป็นวิธีการเตรียมเพาะเมล็ดพืชเพื่อนำไปปลูกลงดินให้เผชิญกับสภาพแวดล้อมของโลกอันกว้างใหญ่ ประดั่งจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็กน้อยชาวกุยแห่งบ้านตูมที่กำลังถูกบ่มเพาะเพื่อให้งอกขึ้นมา

อาหารราคาขึ้น เกษตรกรหนี้สินพอกพูน และเศรษฐีระดับโลกของไทย

อาหารราคาขึ้น เกษตรกรหนี้สินพอกพูน และเศรษฐีระดับโลกของไทย

ปรากฏการณ์ราคาอาหารและวัตถุดิบผันผวนมิใช่ปัญหาเล็กๆ ระดับที่มีเพียงแม่บ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วต้องมานั่งคิดว่า หากหมูแพง เราจะทำข้าวผัดใส่ไก่ กุ้ง หรือปลาแทน