Tag Archives: อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ปาฐกถานายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ปาฐกถานายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานสมัชชาแรงงาน ที่หลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดขึ้นในวันนี้ และได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่พี่น้อง ประชาชน

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน : ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน : ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน

 29th January 2011   Social Enterprise

จัดงานสมัชชาแรงงาน ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน “ประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระ และโปร่งใส”ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร